Home > 커뮤니티 > 빈번한질문

제 목 영상조인 영상레슨은 모바일도 되나요?
작성자 이름: 궁금이     ë“±ë¡ì¼: 2014-02-11 18:45:43     ì¡°íšŒ: 2513

 

예 가능합니다.

 

모바일 전용 앱도 구성되어 모바일상에서도 참여가 가능하도록 개발예정입니다.

 

즉, NS골프에서는 언제 어디서나 모바일 라이브 영상이 가능하여

 

외롭지 않게 골프연습이 가능하도록 만드는것이 주요 취지입니다.

 

감사합니다.

답변 ëª©ë¡

전체 : 177 ê±´  ,  현재 1/9 page

번호 제목 작성자 날짜 조회
영상조인 영상레슨은 모바일도 되나요? 궁금이 2014.02.11 2,513
176    Lowest Cost Viagra 100mg Jackado Jackado 2018.02.24 2,334
175      iyptbfuXzFxjJsVBK wveutdsq.. 2020.11.21 4
174      HCsEkYJoacP twmkxhk 2020.09.16 95
173      sEplgpQtqHGpQbnFz qpiwzlln.. 2020.08.11 154
172      QiZNSjLurxEjLHY aucqiqbv.. 2020.07.16 190
171      UmUkMictEcYGpFzIknK futueamz.. 2020.06.13 190
170      SMBtqPQQlPFLubzuyoF isskcofd.. 2020.05.09 231
169      CucaHidHujzYmD gfbjheay.. 2020.03.08 229
168      cKAOqRNklnRABh wvbdwtra.. 2019.10.03 243
167      UuWynrFUYBDyasFzCda Randy 2019.07.08 342
166      rriVIMfgfm Benito 2019.07.08 365
165      gdhPzydNpojg Jonas 2019.07.08 1,261
164      EBwHbTqOMHhHmRITp Javier 2019.07.08 218
163      xDvIkVvWfbLaPedR Merrill 2019.07.08 191
162      sLuYzftGgEQrsMtZsqW Unlove 2019.07.08 1,136
161      xzWmKPXSPOU Tobias 2019.07.08 247
160      zelYichTXuFypVNHg Reuben 2019.07.08 1,136
159      OKYCYTlBwzGKjoRufq Jamison 2019.07.08 159
158      zMxBZfgGcsmq Thanh 2019.07.08 158
157      jLbaDNrvrUjERntl Myron 2019.07.08 145
 ì´ì „10 123456789 ë‹¤ìŒ10 ë‹¤ìŒ